گوشتین خزر

صنایع غذایی کباب جوجه کباب کباب تندری جوجه کباب زعفرانی کباب ترش بال مرغگوشتین خزر محصولات رستورانی

Food

Kebab

9510016

Torsh Kebab

Torsh Kebab
Customers Score
Veal
Veal slaughtered in slaughterhouses approved by the Veterinary Organization
Fresh onion in puree from the best onion fields in Iran
Refined salt from the best brands in Iran
Pomegranate sauce and juice from the best and most valid brands in Iran (completely pasteurized)
Aromatic herbs prepared from the best and most valid brands in Iran under the supervision of Standards Administration
Allowed spices prepared from the best Canadian and Iranian companies
Exquisite chopped big walnut
Preparation : Roast the meat for 5 to 8 minutes in order to enhance its internal temperature to 160 ˚C and turn it over for at least three times in order to roast it uniformly
Semi-prepared frozen
No preservatives
5 kilograms10 kilograms

Tehran Super Protein opened its doors to the public 22 years ago.This popular food store is located in
Mottahari Street in Rasht. As the volume of the business of this enterprise grew, expansion became a necessity and by the grace of God and the tireless endeavor of its senior management a large distribution company named Mehras Gil Pak was established in 2008. This company employs more than 200 staff in different departments and utilizes a fleet of 30 trucks for transportation.