گوشتین خزر

صنایع غذایی کباب جوجه کباب کباب تندری جوجه کباب زعفرانی کباب ترش بال مرغگوشتین خزر محصولات رستورانی

Food

Kebab

9510010

Minced Meat

Minced Meat
Customers Score
Veal
Veal slaughtered in slaughterhouses approved by the Veterinary Organization based on Islamic (Halal) slaughter
No preservatives
300 grams500 grams

Tehran Super Protein opened its doors to the public 22 years ago.This popular food store is located in
Mottahari Street in Rasht. As the volume of the business of this enterprise grew, expansion became a necessity and by the grace of God and the tireless endeavor of its senior management a large distribution company named Mehras Gil Pak was established in 2008. This company employs more than 200 staff in different departments and utilizes a fleet of 30 trucks for transportation.