گوشتین خزر

صنایع غذایی کباب جوجه کباب کباب تندری جوجه کباب زعفرانی کباب ترش بال مرغگوشتین خزر محصولات رستورانی

Food

Kebab

9010016

Tandoori Chicken Fillet

Tandoori Chicken Fillet
Customers Score
Chicken
Chicken fillet slaughtered in slaughterhouses approved by the Veterinary Organization
Fresh onion in peel from the best onion fields in Iran
Refined salt from the best brands in Iran
Tandoori spice, a combination of different types of allowed spices from the best Indian producers
Preparation : Roast the meat for 5 to 8 minutes in order to enhance its internal temperature to 160 ˚C and turn it over for at least three times in order to roast it uniformly
Semi-prepared frozen
No preservatives
800 grams

Tehran Super Protein opened its doors to the public 22 years ago.This popular food store is located in
Mottahari Street in Rasht. As the volume of the business of this enterprise grew, expansion became a necessity and by the grace of God and the tireless endeavor of its senior management a large distribution company named Mehras Gil Pak was established in 2008. This company employs more than 200 staff in different departments and utilizes a fleet of 30 trucks for transportation.